Luboš Ferus dôrazne protestuje proti neustálej ohovára?skej kampani niektorých médií, ktoré ho už to?ké roky vytrvalo ozna?ujú za bossa nitrianskeho podsvetia. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré dnes agentúre SITA poskytol Ferus a zdôraznil, že do dnešného d?a nebol právoplatne odsúdený za žiadny trestný ?in.

Ferus sa tiež ohradil proti spájaniu jeho osoby so štvrtkovým zadržaním a obvinením bývalého šéfa SIS Ivana Lexu.

Niektoré média moju osobu prezentujú ako korunného svedka v tomto prípade, pri?om moje údajné svedectvo sa posudzuje ako rozhodujúce. Prehlasujem, že Ivana L. osobne nepoznám a nikdy som sa s ním osobne nestretol a nerozprával. V tejto veci nevystupujem ako korunný svedok a z môjho poh?adu nepoznám skuto?nosti, ktoré by boli rozhodujúce v prípade trestného stíhania Ivana L.

Ferus dôrazne protestuje proti nepravdivým skuto?nostiam, ktoré odzneli vo štvrtok v súvislosti s jeho osobou a údajnou dôležitos?ou jeho výpovede pre stíhanie bývalého šéfa tajnej služby. Pod?a Ferusa sú tieto informácie mimoriadne nebezpe?né a zavádzajúce, priamo ohrozujú život a zdravie mojej osoby ako aj príslušníkov mojej rodiny a poškodzujú moje meno. Ako dodal, zvažuje podanie trestného oznámenia pre trestný ?in ohovárania a právnu ochranu svojej osoby bude obhajova? prostredníctvom súdov.

xd;ad;zp | sita Piatok 6.December 2002 13:38 http://mesto.sk/prispevky_velke/nitra/ivanalosobnenepo1039178280.phtml