Mafian.sk

Mafia, Podsvetie, Organizovaný zločin, Mafiánske zoznamy, Kauzy, Súdy, Polícia.

Prehliadať príspevky v kategórii: HOLUB Robert †

Motáky a motáci

Komentáre zakázané

[thumb:2280:l] Kauza Dušana Borženského sa jeho zadržaním nekon?í, ale za?ína Život mafiána je krátky, ale krásny, romantizujú si predstavy o sebe samých slovenskí gangstri. V skuto?nosti môže by? život mafiána aj pomerne dlhý a neuverite?ne otravný, aký len dokáže by? život za mrežami. Naj?erstvejším adeptom na mnohoro?ný nápravnovýchovný pobyt v príslušnom štátnom zariadení je údajný […]

Ke? košickým podnikate?om za?ali prichádza? prvé faxy od firmy Secura, ktorá im ponúkala svoje služby, boli ešte nato?ko neskúsení, že slušne po?akovali a odmietli. Zakrátko si však zvykli za ochranu ponúkanú generálnym riadite?om Róbertom Holubom automaticky zaplati? a na ni? sa nepýta?.

Pohreb údajného šéfa košického podsvetia Róberta H. sa má uskuto?ni? v piatok v Prešove, odkia? pochádza jeho manželka. Róbert H., ktorého zastrelil neznámy páchate? v bratislavskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný po neúspešnom útoku na neho v bratislavskom hoteli Danube, má by? pod?a zdroja, ktorý chce osta? v anonymite, pochovaný na prešovskom hlavnom cintoríne.

Dúfame, že polícia nebude pátra? tak intenzívne, ako strážila píše v súvislosti s vraždou Róberta Holuba, ktorá sa odohrala v nede?u nadránom v bratislavskej nemocnici na Kramároch, košický denník Korzo. Po?etné strely ukon?ili život muža, ktorého v istých košických kruhoch uznávali ako svojho šéfa. Róbert Holub bol majite?om penziónu Evelyn, nieko?kých ?alších podnikov a bol […]

Kriminálna polícia intenzívne pátra po neznámom páchate?ovi, ktorý v nede?u o 1.40 h v bratislavskej Nemocnici s poliklinikou akademika Dérera na Kramároch výstrelmi zo samopalu zavraždil 28-ro?ného Koši?ana Róberta H., ktorý tam bol s vážnymi zraneniami hospitalizovaný na anestéziologicko-resustita?nom oddelení (ARO).